Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

Projekto „Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone“ įgyvendinimas

   Kaišiadorių socialinių paslaugų centras nuo 2016 metų rugsėjo mėn. vykdo projektą "Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone" ir nuo 2017 metų kovo mėnesio pradėtos teikti integralios pagalbos į namus (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugos neįgaliems darbingo ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinė pagalbą jų šeimos nariams. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto finansavimui skirta 234,0 tūkst. Eur. 2018 m. rugpjūčio mėn. buvo įsisavinta 74,74 proc. projektui skirtų lėšų ir pasiekti šie projekto rezultatai:

Skaityti daugiau: Projekto „Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone“ įgyvendinimas

PROJEKTAS „PROFESIONALIOS SAVANORYSTĖS SKATINIMAS KAUNO REGIONE“

   

   Vienas Europos Sąjungos fondų investicijų programų prioritetų numato didinti socialinę įtrauktį ir skatinti kovą su skurdu. Akivaizdu, kad bene jautriausiai ir pažeidžiamiausiai asmenų grupei priklauso asmenys, kurių darbo karjera eina į pabaigą ir kurių konkurencingumui išlaikyti reikalingos papildomos paskatos ir papildomas specializuotas pasirengimas. Minėtiems poreikiams tenkinti yra skiriamos lėšos iš ES fondų tokių žmonių bendrųjų gebėjimų, specialiųjų gebėjimų ir apskritai žmogaus savivertės augimui skatinti. Numatytos projektuose lėšos naudojamos ne tiek masinės savanorystės skatinimui, bet profesionalios savanorystės, kaip naujo reiškinio Lietuvoje, įtvirtinimui, puoselėjimui ir skatinimui. Projektas „Profesionalios savanorystės skatinimas Kauno regione“ yra įgyvendinimas  pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“. Šios paraiškos teikėjas ir vykdytojas yra Viešoji įstaiga „Voluntarius LT“, o patneriai – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir Kaišiadorių rajono pensininkų klubas. Bendra projekto, kurio įgyvendinimo trukmė yra 36 mėnesiai, tinkamų finansavimui  skirtų išlaidų suma – 100.006,91 Eur.

Skaityti daugiau: PROJEKTAS „PROFESIONALIOS SAVANORYSTĖS SKATINIMAS KAUNO REGIONE“

Atvejo vadybininkai, dirbantys nuo 2018-07-01:

  1. Atvejo vadybininkė Jolanta Koklevičienė – Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorių apyl. sen. Palomėnės sen.
  2. Atvejo vadybininkė Rita Parniauskienė  – Nemaitonių sen., Žiežmarių mstl. sen., Žiežmarių apyl. sen., Kruonio sen.,
  3. Atvejo vadybininkė Vilma Klidzienė (dirba nuo 2018-07-09) – Rumšiškių sen., Pravieniškių sen., Palomenės sen., Žaslių sen., Paparčių sen.,

Vasaros kvapas

Ar jaučiat? Vėjas jau vasara dvelkia! Tą pajutom ir mes Žiežmarių vaikų dienos centre gegužės 15 d. apsilankius Jauniesiems maltiečiams su vadove Lina Jurevičiene. Mokėmės gaminti nuostabius vėjo malūnėlius, kurie ir atnešė mums taip lauktą vasaros kvapą.

Žiežmarių vaikų dienos centro socialinė pedagogė Renata Gramatienė

Informacija

Vytauto Didžiojo 44 B,
LT-56119 Kaišiadorys
tel. 8(346) 60013,
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.